Categories
Uncategorized

เงินซื้อความสุขไม่ได้จริงเหรอ?

ทุกวันนี้ความสุขของเรามาในรูปแบบไหนกันนะ?

          บางคนบอกว่าต้องร่ำรวยสิถึงจะมีความสุข เงินสามารถใช้แลกได้ทุกอย่างแหละ แต่คนมีเงินกลับออกมาแย้งว่า การมีเงินมากมายไม่ได้ทำให้มีความสุขนะ มันซื้อความสุขไม่ได้เลยในความคิดของพวกเขา ถ้าอย่างนั้นในความเป็นจริง ความสุขต้องแลกมาด้วยอะไรล่ะ ตัวแปรหลักๆ สองตัวในสมการนี้คือ เงิน และ ความสุข ซึ่งเรามาทำความเข้าใจกับสองสิ่งนี้กันก่อนดีกว่า

          เงิน (money) คืออะไร? มีหน้าที่สำคัญอย่างไร?                

          เงิน คือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นและให้คำนิยามว่าเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ มีมูลค่าในตัวมันเองที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานในการวัดเป็น บาท (สำหรับประเทศไทย) ใช้ในการชำระหนี้สิน อำนวยความสะดวก หรือตอบสนองความต้องการอื่นๆ ของผู้ถือครอง และหากชี้แจงลึกลงไปอีกหน่อย เงินทำให้มีการขยายตัวในการซื้อ-ขายสินค้าและบริการ มีผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมาก

           ความสุขถูกนิยามว่าอย่างไร?

           อ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 นิยาม ความสุข หรือ สุข ว่า “น. ความสบายกายสบายใจ…” คือความรู้สึกหรืออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทางปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิบายความหมายของความสุข รวมถึงสิ่งที่ทำให้เกิดความสุข

Happiness
ความสุขมักถูกแสดงออกผ่านรอยยิ้ม

          ซึ่งจากความหมายของตัวแปรสองอย่างนี้ เงินเป็นสิ่งที่แน่นอนและคงที่กว่ามาก หากเปรียบเทียบกับอารมณ์ของมนุษย์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความสุขแปรผันโดยตรงกับความชอบของเราเสมอ ลองสังเกตพฤติกรรมของตัวเองว่าเราชอบทานอะไร ผลไม้อะไร ผักอะไร หรือเราชอบทำอะไรในเวลาว่าง ชอบทำงานด้านไหน ชอบคิดเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพิเศษ และความทุกข์ก็เช่นกัน การทำอะไรที่เราไม่ชอบมักทำให้เราไม่มีความสุข กินอะไรที่ไม่ชอบหรือไม่อร่อยก็ไม่มีความสุข ดังนั้นถ้าจะให้พูดกันง่ายๆ ความสุขที่แท้จริงเป็นปัจเจก เราทำตามใจตัวเอง สนองความต้องการตัวเองทั้งสิ้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *